« شاعر اشک یتیمکود مناسب ! »

 

«بخند؛تا بوسه هایم را روی صورتت حراج کنم!»

 

 

*عنوان،مصراعی از اشعار رخشنده(پروین)اعتصامی.

   یکشنبه 20 اسفند 1396


فرم در حال بارگذاری ...