Richard Faust


موضوعات: تصویر نوشت
   سه شنبه 1 آبان 139715 نظر »

 

+من بچه ی تابستونم ولی پاییز یه چیز دیگه ست!! 


موضوعات: تصویر نوشت
   سه شنبه 24 مهر 13976 نظر »

برجسته سازی در نقاشی یعنی سخن گفتن با تمام استعداد رنگ. هر گاه نقاش، در خلق اثرش از این تکنیک بهره ببرد؛ بدین معناست که، قصد دارد با زبان حجم هم به انتقال مفاهیم بپردازد.از این جهت به نقاشی خود عمق می بخشد و دست به برجسته سازی میزند و در نهایت از بیننده میخواهد که حواس بیشتری را در تماشایِ اثرش به کار گیرد.

 

-«جلوتر بیا. بیا و با سر انگشتها،فرو رفتگی و ضخامتِ لایه هایِ تیره و روشن را هم، حس کن.»

 

درست مثل «این تصویر» که من هرچه بیشتر به آن نگاه میکنم؛بیشتر دلم میخواهد دستهایم را توی موهای خانم پاییز فرو و برگهای خشک را مابین انگشتهام لِه کنم.

 تکنیک برجسته سازی در این اثر،برداشتی مستقیم از ذاتِ فصلِ پاییز است. پاییز، فصل «گفتن» به تنهایی نیست. پاییز، فصل«نشان دادن» نیز هست. پاییز، تنها فصلِ بروز لایه های فریبنده ی رنگ بر پیکر طبیعت نیست. بلکه فصلِ دیدن؛ جلو رفتن؛ لمس کردن و شنیدن نیز هست.                                            

    خِش خِش خِش…

کلیدواژه ها: خانم پاییز
   یکشنبه 22 مهر 13974 نظر »

کلیدواژه ها: Urbinskii, خانم پاییز

موضوعات: تصویر نوشت
   شنبه 21 مهر 1397نظر دهید »

کلیدواژه ها: Pete rumney

موضوعات: تصویر نوشت
   چهارشنبه 18 مهر 1397نظر دهید »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 17