تمام روز را بالا رفتم.

رسیدم به پیشانی آسمان.
آنجا که تو نشسته ایی.

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   سه شنبه 17 مهر 1397نظر دهید »

تو معنی همه ی الفاظ منی.


موضوعات: داستان نوشت
   پنجشنبه 12 مهر 1397نظر دهید »

تشنه ام.

تشنه ی آغوشت.

رود خانه ی با سخاوتِ دستهایت را به سویم جاری کن.

مرا سیراب کن.

.

.

.

سبز کن.


موضوعات: داستان نوشت
   پنجشنبه 12 مهر 1397نظر دهید »

برای پرواز به سرزمین های آزاد، همسفرم باش.


موضوعات: داستان نوشت
   چهارشنبه 4 مهر 13974 نظر »

خواب هایم را رها کن. لحظه های دلپذیر بیداری ام باش.


موضوعات: داستان نوشت
   سه شنبه 3 مهر 1397نظر دهید »

1 3 4 5