برای پرواز به سرزمین های آزاد،

همسفرم باش.

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   سه شنبه 3 مهر 1397نظر دهید »

اجازه بده؛

دانه ی رویاهایم را

گوشه ی قلبت بکارم.

این روزها،

قلبِ حاصل خیزِ باران خورده نایاب است.

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   سه شنبه 3 مهر 13972 نظر »

چرا جهانِ من و تو هیچ پایانی ندارد ؟!

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   یکشنبه 1 مهر 1397نظر دهید »

نگاه های جسته گریخته ات به من،

باعث میشود؛
اشتباهاتم را به روی خودم نیاورم.
میشود دائم به من زُل بزنی؟

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   جمعه 30 شهریور 13972 نظر »

غرق شو صهباء !

غرق شو
غرق
غر
ق
غ
ر
ق
.
.
.

قُلُپ،قُلُپ…

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   چهارشنبه 28 شهریور 13978 نظر »

1 3 4

 
سوگواره عاشورایی