« به جای میخ،دانه باشیم!...به روزهای پایانی رمضان »

من

کشیدم؛کنار

و

به این کنار کشیدن؛میبالم.

 

 


موضوعات: کوتاه نوشت
   دوشنبه 21 خرداد 1397


فرم در حال بارگذاری ...

 
اربعین