به نظر شما ، به استادی که میگوید:«من متخصص گندوندن گلها هستم »!!  میشود ایمان داشت؟!… خب، ایمان آوردن شاید زیاده خواهی باشد.بگذارید سوالم را طور دیگری مطرح کنم؛ به نظر شما میشود چنین استادی را دوست داشت؟! … بله؟ خیر؟ استاد رفته گل بچینه؟ با اجازه بزرگتر ها ….ای بابا،استاد که برای اعمال و رفتارش از کسی اجازه نمیگیرد! اصلا مشکل از من است که فکر میکنم باید برای همه چیز و همه کس از در عشق و علاقه وارد شد!! گاهی باید شرایط را همان گونه که هست پذیرفت. این را توی گوشهایت فرو کن!

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   یکشنبه 20 اسفند 1396نظر دهید »

 

میدانید؟!من هر وقت پلکهایم را روی هم میگذارم و به مادرم فکر میکنم؛ته چشمهایم او را با چادر نماز گل گلی زمینه سفید،وسط سجاده ی مخملی یاسی میبینم که مفاتیح جیبی با جلد گالینگور سرمه ای و طلا کوب شده ای را توی دستهایش گرفته و دعای توسل میخواند.هنوز که هنوز است؛ بوی آیت الکرسی مادر از لای لقمه ی نان و پنیر زنگ تفریح های مدرسه به مشامم میرسد و به تقلید از او کنار دفتر مشق دخترم را با دو تا خط قرمز،خط کشی میکنم…

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: روز مادر
   پنجشنبه 17 اسفند 1396نظر دهید »

 

«در ستایش آبی ها و نور !»

 

کارم این روزها ،کتاب خواندن موقع پیاده رویست.مهم نیست موضوع کتاب چیست؟ یا نویسنده ی کتاب کیست؟مهم این است که مطالعه هنگام پیاده روی ذهنم را درگیر کتاب توی دستهایم میکند وباعث میشود؛ تعداد قدمهای برداشته ام را نشمارم. در ابتدای راه، یک جایی از کتاب را مقصد قرار میدهم و شروع میکنم به گام برداشتن. به حد نصاب خواندن که میرسم؛ وقت آن است تا نگاهی به اطراف بیندازم و ببینم کجای این شهر ایستاده ام.گاهی روبروی ویترین یک مغازه ی خنزر پنزر فروشی هستم.زیر چشمی نگاهی به اجناسش می اندازم. «بُنجل و حیف پول»ی میگویم و رد میشوم.بعد از آن هم صدای دایی علی توی گوشهایم میپیچد:«هه هه هه،گربه دستش به گوشت نمیرسه؛میگه پیف پیف بو میده»!  …چرا اینطوری نگاه میکنید؟! مگر نمیدانید دایی ها فقط بلدند مزه پرانی کنند؟! …داشتم میگفتم.بیشتر وقتها  کتاب خواندنم به ارگ جهان نمای دروازه دولت ختم میشود.ارگ جهانمایی که وصله ی ناجور شهر فیروزه ای ماست. فصل آخر کتاب دیروزی هم، من را نشاند پای درد و دلهای زاینده رود. بیچاره،انقدر رنگ آب را به خودش ندیده که پوست تنش آفتاب سوخته شده! حسابی غم وغصه داشت! از بس افسرده بود مزه ی شیرین پایان خوش کتاب را به کامم زهرمار کرد. امروز از فلکه ی فیض شروع کردم؛ از روبروی پزشک قانونی. دختره وسط پیاده رو داشت زار میزد.دو تا زن چادری زیر کت و بالش را گرفتند تا زمین نخورد و از پله های پزشک قانونی بالا رفتند .پسره آشنای دختره بود؛ از ماشین پیاده شد و با عجله خودش را گذاشت جلویش و کش دار گفت:«موهاتو بکن توووو»! …چرا پوسخند میزنید؟! این هم یک نوع دلداری و آرامش دادن است دیگر؛منتها از نوع خاص و مردانه!… دختره داشت از هوش میرفت ؛نمی توانست موهایش را بکند تو. پسره خودش موهای دختره را چپاند زیر روسری. بوی کافور از توی پزشک قانونی با بوی کباب ترکی ساندویچ فروشی فلکه فیض قاطی پاتی شده و همه ی حجم سرم را پر کرده بود.حالت تهوع داشتم.دلم میخواست مغزم را از توی جمجمه ام بیرون بکشم و با اسکاچ و مایع ضد عفونی کننده هی بشورم ،هی بشورم.کتابم را باز کردم.پایانی برای خواندن در نظر نگرفتم.میخواستم آنقدری بخوانم که حالم روبه راه شود؛ که صدای این شیون ها و این بوها شسته شود و برود.خواندم و قدم زدم.خواندم و قدم زدم.خواندم و قدم زدم.وقتی روبروی مسجد رکن الملک رسیدم؛از پشت سرم صدای مردانه ایی گفت:«ببخشید خواهر!ببخشید خواهر!».به طرف صدا برگشتم.پیش خودم گفتم:«نکنه حواسم نبوده یه چیزی از توی کیفم افتاده بیرون!». به دستهای مَرده نگاه کردم:«این که به جای وسایل من کلی لواشک توی دستاشه !».سریع آمد و روبرویم ایستاد.سرش را انداخت پایین و به کفشهایم گفت:  «الهی خیر از جونیت ببینی!» بعد به کتابم چشم دوخت و ادامه داد:«شما که انقدر باسوادی!شبه عیدی یه کمکی به من بکن؛چن تا لواشک ازم بخر!».کتاب را گذاشتم توی کیفم و سه چهار تا بسته لواشک ازش خریدم.یک ریز میگفت:« نوش جون عزیزات» و همچنان با کفشهایم صحبت میکرد:«اگه برای خونه تکونی، تمیزکار خواستی،بگو تا بیام کمکت».خانه تکانی ام تمام شده.تمیزکار نمیخواستم. بهش گفتم:«بقیه ی لواشکاتو هم بفروش به من»…وارد حیاط مسجد رکن الملک که شدم؛ هنوز صدای «خیر ببینی»اش به گوشم میرسید.توی مسجد رکن الملک ،سیاهی را با رنگ سفید محو نمیکنند.بلکه گرد خستگی،غم و سیاهی را با رنگ فیروزه ای ، آبی آسمانی و لاجوردی میشویند و پاک میکنند.وسط حیاط مسجد دست به سینه به تماشا میایستم . مردمک چشمهایم روی گنبد فیروزه ای مسجد سُر میخورند و یک هوا به آسمان نزدیکترم میکنند ؛ انواع و اقسام آبی ها را روی بوم ذهنم میپاشند و لکه های سیاه و دودی را میپوشانند . یکی از لواشکها را باز میکنم و توی دهانم میگذارم.ترش است!خیلی خیلی ترش است!ترشی اش به دلم میچسبد و تلخ کامی هایم را از بین میبرد!…آخ ، دهان من که آب افتاد؛شما را نمی دانم؟!

اشتراک گذاری این مطلب!
   چهارشنبه 16 اسفند 1396نظر دهید »

 

15 اسفند ، شبیه باغبان دوره گردی ست ؛که  سالی یک مرتبه گذرش به شهر و کوچه ی تقویم شمسی ما میخورد و یکی از نعمتهای خدا را که داخل چرخ دستی اش نشانده به همگان عرضه میکند.وجود نهال های سبز و شاداب در چرخ دستی ۱۵اسفند و دعوت مردم  به درختکاری،دلیلی آشکار بر عقاید صحیح گذشتگان ما در بهره بری و امرار معاش از دامان پاک طبیعت است. پیوند این اندیشه –توصیه به درختکاری – با معارفی  که از طریق قرآن عزیز و ائمه معصومین علیهم السلام وارد آداب دینی مان شده؛انگیزه های معنوی بیشماری را برای انسانهای صالح به ارمغان می آورد.چنانچه پیامبر گرامی در حدیثی به این مضمون میفرمایند :«هر مسلمانی که بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال،موجودی تغذیه گردد، برای او صدقه محسوب میشود».حال ما به عنوان انسانهای دارای تمدن با این عقبه ی ملی و مذهبی تا کنون چقدر به میزان اثر گذاری درخت در گذر زمان های متوالی فکر کرده ایم؟ به عنوان مثال،اگر قرار میشد هیچ گاه پای هیچ درختی در میان نباشد؛پدرمان آدم علیه السلام با کدامین میوه ممنوعه مورد ابتلاء قرار میگرفت؟! خداوند در وادی طوی از پشت کدامین شاخه ی خشک با موسی علیه السلام سخن میگفت؟! مریم سلام الله خرمای کدامین درخت نخلی را تناول میکرد و از شیره ی جانش عیسی علیه السلام را سیر مینمود؟! کدامین درخت کدو، سایه ی شاخسارش را بر سر یونس علیه السلام میگسترانید تا او بتواند بر ضعف و رنج ناشی از استقرار در شکم ماهی غلبه کند؟ جایگزین قسم به زیتون،انار و تین چه واژهایی بود؟! یا در عدم آفرینش درخت،چند آیه از آیات قرآن کاسته میشد؟!…

 

 

درخواست نوشت:«خدای عزیزم!لطفا من را در زندگی بعدی یک درخت بلوبری بهشتی بیافرین؛فقط خوردن بلوبری را ممنوع نکن که آدم ها به درد سر نیافتند.ممنونم»

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   دوشنبه 14 اسفند 13962 نظر »

امروز رأس ساعت ۸ : ۸ صبح کلنگ خونه تکونیو زدم و اولین قدمو برای یه تحول هرچند ظاهری ولی انرژی آفرین توی خونه برداشتم.دلم میخواد روزای آخر اسفند در حال کاشتن بنفشه و همیشه بهار باشم؛ نه این که دستمال به دست سوراخ پس سوراخای خونه رو گردگیری کنم ؛به همین خاطر از امروز روسری خونه تکونیو سر کردم. الان هم نشستم کف آشپزخونه روبروی یه کابینت با درهای چارطاق باز، قاطیِ چندین و چند شیشه ی سبزی خشک مشغول بو کردن سبزی ها  و چسبوندن برچسب به پیشونی شیشه ها در حالی که حجم زیادی از مغزمو به قول ریحانه «بوی علفیجات خشک» پُر کرده.دستام وجب به وجب  داره پیش میره و لحظه به لحظه به میزان تغییر و نظم خونه افزوده میشه.گاهی سرپا می ایستم و نگاهی به دور و بر میندازم.کم کم خونه داره شمایل تابلوی تالار آیینه ی استاد کمال الملک رو به خودش میگیره.به همون اندازه رنگی! به همون اندازه دلچسب ! به همون اندازه مجلل!

 

+میخواستم پست رو ویرایش کنم ؛نمیدونم چرا حذف شد! امروز دوباره بارگذاریش کردم.

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: اسفند ماه, خانه تکانی

موضوعات: روزانه نوشت
   جمعه 11 اسفند 13964 نظر »

هرچقدر هم خونه مثل نقره باشه؛ باز چشم آدم به قالیای خیس و آویزون شده از لب  پشت بوم خونه ها که می افته؛ هوس میکنه یه جایی رو الکی بریزه بهم و از نو بچینه؛میز تلویزیون رو جابه جا کنه؛با اسید لای سرامیکای کف بالکن رو برق بندازه؛روغن جلا بزنه به دسته ی مبل تا مثل آیینه بتونه خودشو توش ببینه و همین طور بگیییر تا برسی به ته خونه تکونی؛به لحظه ی گذاشتن سنبل کنار سفره ی هفت سین. به نظر من گُل،گُله! فرقی نداره گُل قالی باشه یا رُز قرمز! آب که بهش برسه نشاط توی رگهای  زندگی جاری میشه.

اشتراک گذاری این مطلب!
کلیدواژه ها: خانه تکانی

موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 9 اسفند 13964 نظر »

 

این روزا همه چیز تقصیر منه،باشه قبول؛ ولی بیا با هم ،حرف بزنیم.بلدی؟!

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: کوتاه نوشت
   چهارشنبه 9 اسفند 1396نظر دهید »

 

بی هدف و بی سوژه،لب ایوانک طبقه دوم مدرسه نشستم.گفتگوهایی بود ؛که میشد به آنها گوش داد؛مثل احوال پرسی آدمها با یکدیگر؛مثل فردا استاد از کجا تا کجا امتحان میگره؟؛مثل مانتوی نو مبارک!؛مثل بفرما یه گاز از ساندویچ کوکو سبزی من بزن!… میتوانستم توی حنجره ی آدمها فرو بروم؛سر نخ یکی از واج های اشرف مخلوقاتی را به دلخواه خودم بگیرم و قصه بسازم و ماجرا را متصل کش بدهم و کش بدهم.اما مدتهاست برای این روزمرگیها دلم  نمیرود.با خودم عهد بسته ام پیرو وابستگی های بی ریایِ دو طرفه باشم و اجازه ندهم تعارف های عوامانه و از سر اجبار آدمها دست و پایم را زنجیر کنند.یکی از کبوتر چاهی های مسجدعلی پر زد و روی پرچین پشت بام مدرسه،درست روبروی من با علامتِ سوال توی چشمهایش منتظر نشست تا ببیند بالاخره چه چیزی بارِ دلم میشود؟ نگاهی به ساعت انداختم. ۹:۴۵ صبح بود و چشم من در مقابل همه ی  گزینه های کف دست،ابرو بالا می انداخت و هیچ کدام را نمیگرفت… …نگاهم را از صفحه ی ساعت برداشتم و روی در و دیوار مقابل گذاشتم.از سایه ی روی دیوار صدای سلام آمد و شعر درخت شفیعی کدکنی توی گوشهایم شکوفه زد :« زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟-بیداری شکفته پس از شوکران مرگ-زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟-زیر درفش صاعقه و تیشه ی تگرگ-زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟-عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ».میخواستم از شوق فریاد بزنم:«یافتم !یافتم! دلبرکم را یافتم!»و مانند همه کاشفها مزه ی این جمله را بر زبانم مزمزه کنم.یکدفعه دستی آمد ؛جلوی دهانم را گرفت و گفت:«ساکت!راز دار باش!خلوتهای عاشقانه رو که جار نمیزنن!».از این لحظه به بعد من راز دارِ ملاقات های عاطفی و بی ریای دو نفره هستم؛خلوتهای دلی تپنده با سایه ی درختی که شعر و غزل عاشقانه از بر است و هر روز ساعت ۹:۴۵ صبح، روی دیوار مدرسه مان بدون ثانیه ای تاخیر، سر قرار حاضر میشود.تنها شاهد این خلوت هم کبوتر چاهی مسجدعلی ست.چه خوب،که کبوترها مانند کلاغها جارچی باشی نیستند! 

اشتراک گذاری این مطلب!
   سه شنبه 8 اسفند 13962 نظر »

1 2 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 22

 
موتور جستجوی امین