در اسلام،امید وآرزو جایگاه رفیعی دارد تا جایی که در روایات معصومین از امید به عنوان رحمت الهییاد شده است.

پیامبر اکرم (صل الله علیه واله وسلم) میفرمایند:«امید وآرزو ، رحمت برای امت من است واگر امیدوآرزو نبود ، هیچ مادری فرزندش را شیر نمی داد وهیچ باغبانی نهالی نمی کاشت.»1

مادر، سمبل عاطفه ومهربانی است ، اما آنچه یک مادر را به مهربانی وامیداردوباران عطوفت وی را سرازیر می کند، امید است ،.اگر روزی امید را از وی بگیرند حتی حاضر نخواهد شد نوزاد دلبندش را شیر دهد.
میتوان امید وآرزو را به امید وآرزو ی کاذب وصادق تقسیم کرد.استاد مطهری می گوید:«معمولا افرادی که از لحاظ روح وروان ، سالم باشندو انحراف پیدا نکرده اند ،کمتر به تخیّل وبه هم بافتن آرزوهای دور ودراز ونامعقول میپردازند.همیشه عملی فکر میکنندوعملی آرزو میکنند ، یعنی آرزوهای آنان در جهت همان مداری است که در زندگی دارند ،روی بال وپر خیال نمی نشینند وآرزوی امور ناشدنی را نمیکنند ، ولی افراد ضعیف که مبتلا به بیماری روانی هستندونشاط عمل ندارند ودر وجودشان همت واراده موجود نیست، بیشتر بر مرکب سریع السّیر خیالسوار می شوند وبا خیالات خودرا سر گرم می کنند.»

پس باید دایره امید ها وآرزوهایمان را محدود سازیم وبدانیم هر چیزی شایسته امید داشتن نیست.باز یابی وتشخیص امیدهای واهی وکاذب از امیدهای واقعی وصادق،وامیدهای پست و بی ارزش از امید های ارزشمند ومتعالی تجدید نظردر امید میباشدکه امری ضروری واجتناب ناپذیر است.

 1_بحارالانوار،74،172

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 29 خرداد 13952 نظر »

آیا خدا به عبادات مانیاز دارد که فرمان به اقامه نماز وایستادن رو به کعبه داده است؟

پاسخ:

اگر همه مردم رو به خورشید خانه بسازند چیزی به خورشید اضافه نمیشود،واگر همه مردم پشت به خورشید خانه بسازند چیزی از خورشید کم نمیشود .زیرا خورشیدنیازی به مردم ندارد که رو به او کنند ، بلکه مردم هستند که برای دریافت نور وگرماباید خانه های خود را رو به خورشید بنا نمایند .خداوند نیازی به عبادت بندگان ندارد این مردم هستند که با رو کردن به او ازالطاف الهی برخوردار میشوندورشد میکنند.

(اِن تَکفُرُوا أنتُم ومَن فی الارضِ جَمیعاً فاِنَّ اللّهَ لَغَنیٌّ حَمیدٌ).1

«اگر همه مردم کافر شوند ذره ای در خدا اثر ندارد،زیرا او از همه انسان ها بی نیاز است ».

 

1سوره ابراهیم ،ایه 8.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 29 خرداد 13952 نظر »


*کسی نزد رودخانه ای بود وظرف آبی برداشت وپس از نوشیدن باقی را به زمین ریخت.حضرت علی (علیه السلام)که این صحنه را مشاهده کردند فرمودند: همین عمل گرچه در کنار رودخانه است اسراف میباشد.*

*یکی از عذاب های دوزخیان ،در اختیار نداشتن آب است.در قرآن کریم میخوانیم «ونادَی اَصحابَ الجَنَتَّه اَن اَفیضوا عَلَینا مِن الماء أو مِمّا رَژَقَکُم الّله قالوا حَرَّمَ هما عَلَی الکافِرین»، *«ودوزخیان ،بهشتیان را صدا می زنند که مقداری آب یا از آنچه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید »آنها در پاسخ می گویند :«خداوند این ها را بر کافران حرام کرده است».

 

*داستان های بحا رالانوار.*اعراف آیه 50.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 29 خرداد 13952 نظر »

 

کجایندازاد مردانی که به حمایت مردم خویش برخیزند؟                                                      

کجایندغیور مردانی که به هنگام نزول بلاومشکلات مبارزه میکنند؟

هان مردم!ننگ وعار پشت سر شما وبهشت در پیش روی شماست.سوگند به جان خودم در مبارزه بامخالفان حق وانان که درگمراهی و فساد غوطه ورند یک لحظه مدارا وسستی نمی کنم.پس ای بندگان خدا!از خدا بترسید واز خدا به سوی خدا فرار کنید واز راهی که برای شما گشوده بروید و وظایف ومقرراتی که برای شما تعیین کرده به پا دارید.

اگر چنین باشید علی ضامن پیروزی شما در اینده می باشد.

                                                                                       

 نهج البلاغه، ترجمه خطبه171و24.

                                                                                                                                    

                                                                                                     

 

                                                                                                   

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 16 دی 1394نظر دهید »

صبادمید خوراسازمشرق ایران / مگرکه ذره ای از تربت خراسان داشت

محل امن وامانی که وادی ایمن / هرانچه داشت از خطه بیابان داشت

مربع حرمش رشک هشت باغ بهشت / که پایه برترازاین نه رواق گردون داشت

بقاف قبه اوپرنمیزند عنقا / براستانه اوسر همای گردون داشت

فضای قدس کجارفرف خیال کجا / براق عقل دران عرصه گرچه جولان داشت

فروغ روی ترامشتری هزاران بود / ولی که زهره ان زهره روی تابان داشت

به مفتقربنگر کز عزیز مصرکرم / باین بضاعت مزجاه چشم احسان داشت

 

   *علامه غروی اصفهانی*

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 21 آذر 13941 نظر »

بگیردامن ان مرشدی که میداند             که شان او به علوا ست وقدر او به رفیع

...یک روزدر مدرسه ای ایستاده بودم که ناگاه دستی برشانه ام احساس کردم وجمله ای شنیدم…

«ای فرزند دنیا میخواهی نماز شب بخوان واخرت میخواهی نماز شب بخوان»

این سخن انقدر در من اثر کرد که از ان زمان به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم پنج سال تمام در محضر وی روز وشب به سر میبردم وانی از ادراک فیض ایشان دریغ نمی کردم وپیوسته تا اخر عمر رابطه مابرقرار بودودستوراتی میدادند.

اومرحوم ایه الله حاج سید میرزاعلی اقای قاضی تبریزی بود.


  برگرفته از: خاطرات علامه طباطبایی،
صاحب المیزان .           

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 21 آذر 13942 نظر »

ایت الله فقید درس فلسفه را در مکتب فیلسوف عرفانی معروف میرزا محمد باقر اصطهبانی فراگرفت.وی در دریای فلسفه انچنان فرو رفت که عقاید واثار فلسفی را در تمام نوشته های او خواهید یافت.کسانیکه حاشیه او بر کفایه اخوند را میخوانند طغیان معلومات فلسفی او رادر مباحث اصولی به صورتی می بینند که گمان میکنند یک کتاب فلسفه مطالعه می کنند.مشع شع ترین اثر فلسفی او(تحفه الحکیم)است که منظوم بوده وباید این اثر بدیع را ایاتی از ایات هنر شمرد.

استاد در روز پنجم ماه ذی الحجه سال1361به هنگام سپیده دم به دار بقا رحلت کرد.استاد بزرگ از شما پوزش می خواهم که نتوانستم حق مقام شما را ادا کنم.از پروردگار متعال در خواست میدارم از روحانیت شما به من نیز الهام کند.

 

  (بیوگرافی در مقدمه حاشیه مصنف برمکاسب)       

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   پنجشنبه 28 آبان 1394نظر دهید »

عزیزدل

تودر پشت پرچین اسمانی کدام معنویت پنهان شده ای که چشم مادی هیچ کبوتراشتیاقی نمی تواند پیدایت کند؟

تو بر سجاده کدام ابر نماز می خوانی که هر بار صاعقه ای ارزوی دیدارت را به اتش می کشد؟

تو ایینه دار تجلی کدام صفت خداوندی که هماره در مرز میان ظهور واختفاگام می زنی؟

تو چگونه اشکاری که دست دیدار هیچ چشمی به قامت بلند تو نمی رسد وچگونه پنهانی که همه وجود خبراز حضور تو میدهد؟

تو چگونه پنهانی که هر سحرگاه چراغ اویخته برافق را تو روشن میکنی وبه میانه اسمان میکشانی وهر غروب سوی ان راتو کنم می کنی ودر پشت کوهها می نشانی؟

تو چگونه پنهانی که حیات ما مرهون تنفس توست واسمان بر دست های تو ایستاده است وزمین باگامهای تو استوار مانده است؟

توچگونه پنهانی که ماتنهاییمان را به تو اقتدا می کنیم ودر سبحه جماعتمان رشته مودت تورا می یابییم؟

مااز ان به تمامی پنجره ها عشق می ورزیم وبر استانه همه ی در های رو به افق سجده می بریم که روزی پنجره ای تصویر روشن تو را قاب خواهد کرد ودری پایبوس ظهور تو خواهد شد.

ماتنهایان وبی کسان عالم بی قرار ان لحظه ایم که تو پشت به کعبه بسپاری وبا بشارت امدنت جهان را طراوت ببخشی.

 

برگرفته از کتاب :صمیمانه با جوانان وطنم

     نوشته سید مهدی شجاعی                     

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 13 آبان 1394نظر دهید »

1 ... 11 12 13 14 15 16 ...17 ...18 19 21 22

 
نوروز 97