صبادمید خوراسازمشرق ایران / مگرکه ذره ای از تربت خراسان داشت

محل امن وامانی که وادی ایمن / هرانچه داشت از خطه بیابان داشت

مربع حرمش رشک هشت باغ بهشت / که پایه برترازاین نه رواق گردون داشت

بقاف قبه اوپرنمیزند عنقا / براستانه اوسر همای گردون داشت

فضای قدس کجارفرف خیال کجا / براق عقل دران عرصه گرچه جولان داشت

فروغ روی ترامشتری هزاران بود / ولی که زهره ان زهره روی تابان داشت

به مفتقربنگر کز عزیز مصرکرم / باین بضاعت مزجاه چشم احسان داشت

 

   *علامه غروی اصفهانی*

 


موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 21 آذر 13941 نظر »

بگیردامن ان مرشدی که میداند             که شان او به علوا ست وقدر او به رفیع

...یک روزدر مدرسه ای ایستاده بودم که ناگاه دستی برشانه ام احساس کردم وجمله ای شنیدم…

«ای فرزند دنیا میخواهی نماز شب بخوان واخرت میخواهی نماز شب بخوان»

این سخن انقدر در من اثر کرد که از ان زمان به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم پنج سال تمام در محضر وی روز وشب به سر میبردم وانی از ادراک فیض ایشان دریغ نمی کردم وپیوسته تا اخر عمر رابطه مابرقرار بودودستوراتی میدادند.

اومرحوم ایه الله حاج سید میرزاعلی اقای قاضی تبریزی بود.


  برگرفته از: خاطرات علامه طباطبایی،
صاحب المیزان .           


موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 21 آذر 13942 نظر »

ایت الله فقید درس فلسفه را در مکتب فیلسوف عرفانی معروف میرزا محمد باقر اصطهبانی فراگرفت.وی در دریای فلسفه انچنان فرو رفت که عقاید واثار فلسفی را در تمام نوشته های او خواهید یافت.کسانیکه حاشیه او بر کفایه اخوند را میخوانند طغیان معلومات فلسفی او رادر مباحث اصولی به صورتی می بینند که گمان میکنند یک کتاب فلسفه مطالعه می کنند.مشع شع ترین اثر فلسفی او(تحفه الحکیم)است که منظوم بوده وباید این اثر بدیع را ایاتی از ایات هنر شمرد.

استاد در روز پنجم ماه ذی الحجه سال1361به هنگام سپیده دم به دار بقا رحلت کرد.استاد بزرگ از شما پوزش می خواهم که نتوانستم حق مقام شما را ادا کنم.از پروردگار متعال در خواست میدارم از روحانیت شما به من نیز الهام کند.

 

  (بیوگرافی در مقدمه حاشیه مصنف برمکاسب)       

 


موضوعات: روزانه نوشت
   پنجشنبه 28 آبان 1394نظر دهید »

عزیزدل

تودر پشت پرچین اسمانی کدام معنویت پنهان شده ای که چشم مادی هیچ کبوتراشتیاقی نمی تواند پیدایت کند؟

تو بر سجاده کدام ابر نماز می خوانی که هر بار صاعقه ای ارزوی دیدارت را به اتش می کشد؟

تو ایینه دار تجلی کدام صفت خداوندی که هماره در مرز میان ظهور واختفاگام می زنی؟

تو چگونه اشکاری که دست دیدار هیچ چشمی به قامت بلند تو نمی رسد وچگونه پنهانی که همه وجود خبراز حضور تو میدهد؟

تو چگونه پنهانی که هر سحرگاه چراغ اویخته برافق را تو روشن میکنی وبه میانه اسمان میکشانی وهر غروب سوی ان راتو کنم می کنی ودر پشت کوهها می نشانی؟

تو چگونه پنهانی که حیات ما مرهون تنفس توست واسمان بر دست های تو ایستاده است وزمین باگامهای تو استوار مانده است؟

توچگونه پنهانی که ماتنهاییمان را به تو اقتدا می کنیم ودر سبحه جماعتمان رشته مودت تورا می یابییم؟

مااز ان به تمامی پنجره ها عشق می ورزیم وبر استانه همه ی در های رو به افق سجده می بریم که روزی پنجره ای تصویر روشن تو را قاب خواهد کرد ودری پایبوس ظهور تو خواهد شد.

ماتنهایان وبی کسان عالم بی قرار ان لحظه ایم که تو پشت به کعبه بسپاری وبا بشارت امدنت جهان را طراوت ببخشی.

 

برگرفته از کتاب :صمیمانه با جوانان وطنم

     نوشته سید مهدی شجاعی                     


موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 13 آبان 1394نظر دهید »

 

این شب ها که می رسد آسمان عجیب بیقراری میکند.این شب ها که میرسد زمین داغ دلش تازه میشود.این شبها که میرسد ملکوتیان سر بر استان عرش میگذارند وهای های گریه میکنند.

گوش کن.می شنوی صدای حسین حسین گفتن عرشیان را؟

استادمون سر کلاس بعد از اینکه گفتن: پژوهش در باره ی موضوع های مورد نظر میتونه سه روش داشته باشه اول بنیادی وراهبردی دوم کاربردی یا علمی وسوم گسترشی وتوسعه ای .

نمونه های زیادی به ذهنم رسید. علامه طباطبایی  استاد مطهری ودر حال حاضر استاد جوادی آملی و…..و

بعد یه دفعه یاد موضوع تحقیق خودم افتادم .اب وعطش اب وطفل سه ساله  اب و حضرت سقا اب وحسین علیه السلام.توی کلاس تپش قلب گرفتم به سختی داشتم خودم رو کنترل میکردم.

استادمون اخرکلاس گفتن:واقعه عاشورا مثل یه تابلوی نقاشی میمونه به هر گوشه ی اون که نگاه کنی یه چیزی میبینی ،خیمه میبینی  شش ماهه میبینی  ، شمشیر میبینی  اشک میبینی،لبخند میبینی،  قمر میبینی،   چادر خاکی ام میبینی.ولی اگه خیلی دلت گرفت .از خودت خیلی متنفر شدی.یاد خطاهات افتادی.یه گوشه ی این تابلو یه کسی هست به اسم حربن یزید ریاحی.همینو گفتن ودرسشونو تمام کردن.ومن رو بایه دنیا فکر درباره اب وعطش توی عالم خودم غرق کردن.

یا حسین دست دلم رو به چشمان نگران عقیله ی بنی هاشمت سپردم.


موضوعات: روزانه نوشت
   یکشنبه 10 آبان 139415 نظر »

امام باقر می فرمایند:

«سه چیز از کرامات دنیا واخرت است،ان کس راکه به تو ستم کرده بخشایی،به ان که از تو گسسته بپیوندی،بران کس که بر تو جهالت کرده بردبار باشی».


موضوعات: روزانه نوشت
   یکشنبه 29 شهریور 1394نظر دهید »

1 ... 15 16 17 18 19 20 ...21 ...22 23 24 26

من اینجایم ؛ خاکیِ خاکی. دور از آنچه که ممکن است گاهی وبال گردنم شود. sahbaspring@gmail.com
پیشنهاد صهباء
 
مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی