دور باید شد از این خاک غریب…

کلیدواژه ها: زاد روز سهراب

موضوعات: دیالوگ نوشت
   یکشنبه 15 مهر 1397نظر دهید »

​خدا جون!

صِدامو داری؟

من که نمیتونم بیام اون بالا!

تو پاشو بیا یه لحظه این پایین کارت دارم.

میخوام به خاطر بارون امروز ماچت کنم.


موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 14 مهر 13974 نظر »


موضوعات: تصویر نوشت
   شنبه 14 مهر 13974 نظر »

ارزش عکس ها، تابلوهای نقاشی، شعرها و افسانه ها معمولا بسته به قدمت تاریخی آنهاست.چه بسا آثار معاصری که با همه ی ژرف نگری و بدیع بودن ذهن خالقش، نادیده گرفته شده و هیچگاه به چشم نیامده.در عوض یک سُفالینه ی تَرَک خورده ، جسد مومیایی شده،ابزارآلات جنگی یا الواح سنگیِ موجود در موزه به دلیل پیشینه ای که دارند؛ همیشه مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند.

به نظر من،مقابله و رویارویِ شرافت با عصیان،نفرت با عشق.عفت با شهوت،خیانت با تعهد، هرچه اصیل و قدیمی تر باشد؛ مثال زدنی تر است.(برای نمونه تمرّد بابا آدم).شما چطور فکر میکنید؟

 بررسی راهکارهای انسانی در مهار این ویژگیها، خصوصا در زمینه ی ادبیات که امروزه به وفور شاهد تقلید در سبکهای گوناگون آن هستیم(و من هم از این قاعده مستثنا نیستم) در عصری، بیگانه با صنعت چاپ و حتی بیگانه با قانون،شگفت انگیز نیست؟  اینکه افسانه سُرایان و داستان پردازان،الهه ها و شخصیت های اساطیری را به جای کاغذ بر الواح سنگی جاوادانه کرده اند!! تمایز میان انسانِ یاغی و انسانِ مطیع در نگاه نویسنده ای که قبل از ثبت قانون حمورابی میزیسته!! اسرار آمیز به نظر نمی رسد؟

«افسانه ی گیلگمش»قدیمی ترین حماسه ی دوران باستان در ادبیات است.اثریست به جامانده از تمدن سومری ها بر چندین لوح سنگی، در برگیرنده ی تمام ویژگی های مطرح شده که بی شک متون بیشماری از این افسانه  بهره گرفته اند.

 

 

+فایل دریافت کتاب

کلیدواژه ها: افسانه ی گیلگمش

موضوعات: کتاب نوشت
   شنبه 14 مهر 13974 نظر »

از جمله کارهای خارق العاده ی خانم پاییز،

بافتن ابرهایِ خاکستریِ پشمی بود.

کلیدواژه ها: خانم پاییز

موضوعات: روزانه نوشت
   جمعه 13 مهر 1397نظر دهید »

1 2 4 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 64