تو معنی همه ی الفاظ منی.


موضوعات: داستان نوشت
   پنجشنبه 12 مهر 1397نظر دهید »

تشنه ام.

تشنه ی آغوشت.

رود خانه ی با سخاوتِ دستهایت را به سویم جاری کن.

مرا سیراب کن.

.

.

.

سبز کن.


موضوعات: داستان نوشت
   پنجشنبه 12 مهر 1397نظر دهید »

دیشب،حوالی ساعت دو از خواب پریدم.با دلهره.مثل کسی که اضطراب شب امتحان دارد.از روی تخت بلند شدم.دست و صورتم را شستم.نشستم به درس خواندن. ناغافل. اولِ سالی!!

به من بی نوا دعا کنید تا خدا شفایم دهد.

کلیدواژه ها: بدون پاکنویس

موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 11 مهر 13971 نظر »

 

«قسم به اسم آزادی»

 

تصویر:اصفهان،محله ی هارونیه.

+عکس رو که دید؛ یه نیشگون از بازوم گرفت و گفت:«تو خیلی سر به هوایی، صهباء!»

کلیدواژه ها: عکس مکسام

موضوعات: تصویر نوشت
   دوشنبه 9 مهر 13974 نظر »

امروز خودم را لای کاشی های لاجوردی امامزاده «درب امام» کشف کردم و دلیلِ تمایلِ همیشگی ام را نسبت به این سبک معماری فهمیدم. کمال گرایی. ماندگاری. شکوه. تقارن . بدون ذره ایی خطا.

این کاشی ها ، گلدسته ها و درب های مقاوم چوبی در کنارِ  معمارِ با استعدادِ همه چیز دان، همه چیز را تحت سیطره ی خود درآوره اند. رنگ ها را . گیاهان و طبیعت را.حتی خط ها و نوشته ها را . بدون نقص.چیزی که من همیشه خواسته ام. انسان همیشه خواسته است با همه ی کمبودهایش. ایده آل.

در این میان جای انسان کجاست؟ جای «من»کجاست؟  «منِ» ظلومِ جهولِ عجول،چه هستم؟ که هستم؟ سوای خواسته ها و خواهش هایم. کاستی های من با چه رنگ و پوششی قابل جبران است؟ اگر جایی کم بیاورم چه میشود؟ اگر بلغزم ؟ اگر بشکنم ؟ فاصله ی بین خواسته هایم با آنچه که هستم چقدر است؟

امروز فهمیدم در تمام این سالها،لاجوردی ها و فیروزه ای ها من را جذب کمالِ خودشان کرده اند. انگار مرتب به من تلقین شده باشد :«باید اینگونه باشی ؛کامل»! و من خواسته باشم؛ جزئی از این کمال محسوب شوم.

شما را نمی دانم ولی در رابطه با خودم هر گز نمی توانم منکر نقص بشوم.این بدنِ گوشت و پوست و استخوانی با حس هایِ منعطف، نیازمند حامی ست. نیازمند یک قدرتِ خطا پوش.کسی که من را با همه ی شکنندگی هایم تحسین کند و بپذیرد. اگر توازن را رعایت نکردم.اگر رنگهای مکمل را به کار نبردم.اگر پی در پی دست به ساختارشکنی زدم.باز بگوید:«باز آی ، باز آی .هر آنچه هستی باز آی».

 

 

+تصویر:اصفهان،دیوار کاشی کاری شده،امامزاده درب امام.

   شنبه 7 مهر 139715 نظر »

1 2 ...3 ... 5 ...7 ...8 9 10 11 12 ... 64