نگاه های جسته گریخته ات به من، باعث میشود؛ اشتباهاتم را به روی خودم نیاورم. میشود دائم به من زُل بزنی؟


موضوعات: داستان نوشت
   جمعه 30 شهریور 13972 نظر »

 

پاییز دارد می آید.لرزان و نرم.مثل صدای ابر.مثل صدای پنبه.

 

کلیدواژه ها: عکس مکسام
   جمعه 30 شهریور 13972 نظر »

غرق شو صهباء !

غرق شو
غرق
غر
ق
غ
ر
ق
.
.
.

قُلُپ،قُلُپ…

کلیدواژه ها: سحاب

موضوعات: داستان نوشت
   چهارشنبه 28 شهریور 13978 نظر »

                   

 نام تو ، گلِ آفتابگردان است بر پرده ی تاریک دل های ما. پسر بوتراب! 

 

 

 

 

تصویر:اصفهان،بازار وزیر.

کلیدواژه ها: عکس مکسام

موضوعات: تصویر نوشت
   دوشنبه 26 شهریور 1397نظر دهید »

افکنده‌ای چو اشک، چرا از نظر مرا ؟!

کلیدواژه ها: وصال شیرازی

موضوعات: دیالوگ نوشت
   دوشنبه 26 شهریور 1397نظر دهید »

1 ... 3 4 5 ...6 ... 8 ...10 ...11 12 13 ... 64