کجایندازاد مردانی که به حمایت مردم خویش برخیزند؟                                                                      کجایندغیور مردانی که به هنگام نزول بلاومشکلات مبارزه میکنند؟ هان مردم!ننگ وعار پشت سر شما وبهشت در پیش روی شماست. سوگند به جان خودم در… بیشتر »

موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 16 دی 1394نظر دهید »