15 اسفند ، شبیه باغبان دوره گردی ست ؛که  سالی یک مرتبه گذرش به شهر و کوچه ی تقویم شمسی ما میخورد و یکی از نعمتهای خدا را که داخل چرخ دستی اش نشانده به همگان عرضه میکند.وجود نهال های سبز و شاداب در چرخ دستی ۱۵اسفند و دعوت مردم  به درختکاری،دلیلی آشکار… بیشتر »

موضوعات: روزانه نوشت
   دوشنبه 14 اسفند 13962 نظر »