«در پیِ زردها»   ایستاده بودم روی سینه ی کوه.خورشید غروب کرده بود،تماشایش کرده بودم.ماه به اریکه ی خورشید لم داده بود،تماشایش کرده بودم.ستاره ها مست کرده بودند انگار!! یکیشان از سر مستی،داشت می افتاد پشت کوه،تماشایش کرده بودم. دیگر خبری از پرواز دسته… بیشتر »
   یکشنبه 23 اردیبهشت 139719 نظر »
 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ