«بخند؛تا بوسه هایم را روی صورتت حراج کنم!»     *عنوان،مصراعی از اشعار رخشنده(پروین)اعتصامی. بیشتر »
   یکشنبه 20 اسفند 1396نظر دهید »
  *وقتی که خورشید خمیازه اش را در شهر پهن میکند*    در شهر خورشید مردم از سیاه پوشیدن بیزارند و استعمال عطر برای همه اقشار از واجبات است. روزهای آخر هفته گلریزانی برای عشاق در شهر برپا میشود و مردم سنگفرشها را با گلهای زعفران میپوشانند و روی آنها… بیشتر »

موضوعات: تصویر نوشت
   دوشنبه 11 دی 139610 نظر »