«آیا کسی هست که معتقد باشد جزییات مهم نیست؟!»         «در پناه سایه ها»    شاید برای بعضیها، ثبت خاطرات ، از جمله کارهای آبکی دنیا و «ولِش کن بابا،بیخیال» باشد.ولی برای من یک «نیاز» است.مثلِ نیاز مو به گُلِ سر.مثل نیاز انگشتهای یَخ کرده ی پا به سینه ی… بیشتر »
   سه شنبه 26 تیر 139710 نظر »