«امروز و فردا»   بلبل آهسته به گل گفت شبی / که مرا از تو تمنائی هست من به پیوند تو یک رای شدم / گر ترا نیز چنین رائی هست گفت فردا به گلستان باز آی / تا ببینی چه تماشائی هست! گر که منظور تو زیبائی ماست / هر طرف چهرهٔ زیبائی هست پا بهرجا که نهی برگ گلی… بیشتر »

موضوعات: دیالوگ نوشت
   دوشنبه 21 اسفند 1396نظر دهید »
  (به بهانه ی نزدیک شدن به سالروز بزرگداشت پروین اعتصامی)   نوع نگاه در شعر رخشنده(پروین)اعتصامی از معدود زاویه دیدهایست که رویاهای معصومانه را بارور میکند و مسیری مملو از خیال پردازی های حکیمانه، شیرین و بی تکلف را پیش روی خواننده قرار میدهد.فوران… بیشتر »
   دوشنبه 21 اسفند 13961 نظر »
 
نوروز 97