امروز رأس ساعت ۸ : ۸ صبح کلنگ خونه تکونیو زدم و اولین قدمو برای یه تحول هرچند ظاهری ولی انرژی آفرین توی خونه برداشتم.دلم میخواد روزای آخر اسفند در حال کاشتن بنفشه و همیشه بهار باشم؛ نه این که دستمال به دست سوراخ پس سوراخای خونه رو گردگیری کنم ؛به همین… بیشتر »
کلیدواژه ها: اسفند ماه, خانه تکانی

موضوعات: روزانه نوشت
   جمعه 11 اسفند 13964 نظر »
هرچقدر هم خونه مثل نقره باشه؛ باز چشم آدم به قالیای خیس و آویزون شده از لب  پشت بوم خونه ها که می افته؛ هوس میکنه یه جایی رو الکی بریزه بهم و از نو بچینه؛میز تلویزیون رو جابه جا کنه؛با اسید لای سرامیکای کف بالکن رو برق بندازه؛روغن جلا بزنه به دسته… بیشتر »
کلیدواژه ها: خانه تکانی

موضوعات: روزانه نوشت
   چهارشنبه 9 اسفند 13964 نظر »