Richard Faust


موضوعات: تصویر نوشت
   سه شنبه 1 آبان 139719 نظر »

اولین بار بود که پُلویِ مهمانی را با گلاب می پُختم. تا برنج ها دَم بکشد،بیست-سی بار در قابلمه را برداشتم،گذاشتم. برداشتم،گذاشتم. مدام صورتم را میبردم وسطِ پُخت و بخارها، بعد با لذت بو میکشیدم :

-«هـُـ…وم! به به!!»

حیفم می آمد توی نفس کشیدن صرفه جویی کنم.آنقدر خوشم آمده بود که به اندازه ی یک درِ بطری، توی خورش و قوریِ چایی هم، گلاب ریختم . دیگر نیازی نبود به لباسهام ادکلن بزنم.چون خودشان، خود به خود بوی گلاب گرفته بودند.

تجربه ی لذت بخشی بود. نمیدانم میهمانها خوششان آمد یا نه. چیزی که از غذاها باقی نماند. خیلی هم تشکر کردند.اما بعد از  این که سفره جمع شد؛ گفتند:«یه جانماز بهمون بده تا دو رکعت نماز حاجت بخونیم. داخل و خارجمون بوی امام زاده برداشته»!

من توی آشپزی مثل بقیه ی کارها، خیلی خیلی نیاز به کسب تجربه و مهارت دارم.این قضیه در موردِ نوشتن و عکاسی و نقاشی و خیاطی و حتی کشیدن خط چشم، صادق است.

کمتر کسی را میشود پیدا کرد که از توی شکم مادرش کار بلد به دنیا آمده باشد.قطعا برای صاحب سبک شدن نیاز به تمرین و تداوم است. و صد البته که لذت بردن و آرامش داشتن در حین انجام کار، نتیجه را دلچسب تر میکند.

زمانی بود که وسط شبهایِ سرد و استخوان سوز زمستانی گیر افتاده بودم.کرکره ی همه ی فعالیتهام را داده بودم پایین و هیچ کسی را جز خودم مقصر نمی دانستم.اما دل دادن به همین کارها، دلگرمم کرد.حالا هم نمیتوانم ادعا کنم که درختِ پر ثمر تابستانم.چون هنوز هوایم رو به تاریکی میزند.اما نه تاریکی مطلق.تاریکی که به قول نویسنده ها :«چشمها به  دیدن در آن عادت کرده اند». یا حتی تاریکی که می توانم امیدوار باشم به صبح برسد.

 

کلیدواژه ها: چایی با گلاب

موضوعات: روزانه نوشت
   سه شنبه 1 آبان 139711 نظر »

گوشی تلفن را برداشتم؛ پر جاذبه گفت:«سلام خانو…م! دَرس مَرس که نداری؟ میخوایم با بابا بیایم خونه تون».

 

+ موهبت ساعتهای پایانی روز یکشنبه،میزبانی از بابام و مامانم.

کلیدواژه ها: بدون پاکنویس

موضوعات: روزانه نوشت
   یکشنبه 29 مهر 13975 نظر »

ما فریاد میزدیم:«چراغ! چراغ!»

و ایشان در نمی یافتند…

 

+شاملو

کلیدواژه ها: بدون پاکنویس

موضوعات: کتاب نوشت
   شنبه 28 مهر 13974 نظر »

 

«صرفاً جهت پر کردن جیب های خالی»!

 

+‌بقیه ی دوستاش هم اینجان.


موضوعات: روزانه نوشت
   شنبه 28 مهر 13973 نظر »

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 64